Balik-Tanaw sa Panahon ng Batas Militar

Abstract

A Film Review of Ka Oryang Cinema One Originals, 2011