Liwanag, Mariyel Hiyas Concha
Author

Biography

Isang Assistant Professor sa Unibersidad ng Pilipinas Los Baños si MARIYEL HIYAS CONCHA LIWANAG at kasalukuyang mag-aaral sa ilalim ng programang PhD Araling Pilipino – Wika, Kultura at Midya ng Pamantasang De La Salle – Manila. Nagtapos siya ng digring masterado sa Linggwistiks sa Unibersidad ng Pilipinas Diliman at digring batsilyer sa Sining Komunikasyon sa Unibersidad ng Pilipinas Los Baños. (corresponding author: mcliwanag2@up.edu.ph)