Pante, Michael D.
Author

Biography

Si Michael D. Pante ay kawaksing propesor sa Kagawaran ng Kasaysayan, Pamantasang Ateneo de Manila, at katuwang na patungot ng Philippine Studies: Historical and Ethnographic Viewpoints. Siya ang may-akda ng librong A Capital City at the Margins: Quezon City and Urbanization in the Twentieth-Century Philippines (Ateneo de Manila University Press; Kyoto University Press, 2019), isang pagsusuri sa kasaysayan at heograpiya ng Quezon City bilang dating kabisera ng Pilipinas. (corresponding author: mpante@ateneo.edu)