Trinidad, Andrea Anne I.
Author

Biography

Si Andrea Anne I. Trinidad ay nakapagtapos ng kursong AB-MA Literature (Filipino) sa Pamantasang Ateneo de Manila at kasalukuyang instruktor sa Kagawaran ng Filipino, Paaralang Humanidades sa parehong unibersidad. Nakatuon ang kaniyang pag-aaral sa kulturang popular partikular na sa personal na interes sa larang ng Fan Studies at Popular Romance. (Email address: [email protected])