Tablay at Banua ng mga Kabataang Tagbanua Calamianen sa Hilagang Palawan: Mga Tablay ng Banua, mga Pagbabanua ng Tablay
Article

Ang pag-aaral na ito ay tungkol sa panitikang pabigkas ng mga kabataang Tagbanua Calamianen sa Taytay, Palawan. Tinatawag nila itong tablay. Kinikilala ito ng pag-aaral bilang isang kontemporaneong anyo ng komunikasyon na tumatalakay sa mga nakaraan at makabagong penomenong kinakaharap nila bilang isang grupo. Umiigting ang kabuluhan ng tablay sa gitna ng mga diskursong pangkaunlaran na lumalabas sa media at sa mga patakaran at proyekto ng gobyerno at mga pribadong kompanyang may interes sa katubigang ginagamit ng mga Tagbanua Calamianen.

Ang tablay ay isa ring gawaing panlipunan, na ang ibig sabihin ay paglalakbay sa mga lugar o banua na saklaw ng kanilang pamumuhay. Tumatayo itong testamento sa paggigiit ng kanilang karapatan sa karagatan na inaagaw o inaangkin ng gobyerno at mga pribadong kompanya.

Tablay and Banua of Young Tagbanua Calamianen in Northern Palawan: Narrating the Tablay of the Banua, Mapping the Banua of the Tablay
Article

This study recognizes the tablay, an oral literature of young Tagbanua Calamianen in Taytay, Northern Palawan, as one form of communication. While it is considered an “old” form of literature and communication, the study also asserts that the tablay is contemporary text that narrates and describes historic and current events, people, and places, and sentiments about these events, people, and places. The social significance of the Tagbanua tablay gains prominence in the context of competing representations mediated by contemporary media forms, such as newspapers, magazines, tourism brochures, and the Internet, and conflicting claims over the landscapes and sea scapes upon which the Tagbanua Calamianen depend for their subsistence. The tablay is also a social practice. The tablay, in this regard, is the fishing voyage of the Tagbanua Calamianen, particularly to its youth. They mark through the tablay the territorial scope of their banua (community). The voyage serves as a spatial testament of the Tagbanua Calamianen’s assertion of their rights over their banua, which has become the object of development projects by the state and capital.